Speta II

În cadrul unui proces reclamanta T.G introduce o acţiune în stabilirea paternităţii în cotradictoriu cu pretinsul tată P.V.. Drept urmare, instanţa fixează termenul de judecată, conform art. 114¹ C.proc.civ., dispunând să se comunice pârâtului P.V. citaţia şi copie de pe acţiune. Agentul procedural, în îndeplinirea sarcinilor legale, merge la domiciliul destinatarului pe care nu îl găseşte, lăsând soţiei pârâtului cererea de chemare în judecată şi înscrisurile doveditoare anexate, conform art. 92 C.proc.civ.. Ca o consecinţă a acestui fapt, soţia pârâtului intentează proces de divorţ, în urma căruia obţine custodia copiilor pe care îi are împreună cu P.V., pentru culpa exclusivă a soţului.

Având în vedere situaţia de fapt creată, P.V. dă în judecată statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, considerând că i-au fost lezate drepturile prin practica instanţei de judecată de a transmite actele de procedură la vedere, neanvelopate, acestea nefiind protejate de privirile celor neavizaţi. Astfel, reclamantul P.V. doreşte să obţină repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat, acuzând conduita juridică culpabilă a instanţei.

În cadrul procesului, P.V ridică excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor referitoare la regulile de citare şi de comunicare a actelor de procedură, respectiv art. 92 alin. (3) din Codul de procedură civilă, susţinând că aceste prevederi sunt contrare prevederilor constituţionale referitoare la dreptul la viată intimă, familială şi privată, precum şi prevederilor referitoare la secretul corespondenţei .

Pledoarii:

- Acuzare: Reprezentanţii reclamantului P.V.

- Apărare: Reprezentanţii statului, prin Ministerul Finanţelor Publice

- Punctul de vedere al Avocatului Poporului

- Punctul de vedere al Ministerului Public


Documente ataŞate

Abonare la INFOletter