Speta II

Context

În Parlamentul României sunt reprezentate 4 partide care au obţinut la ultimele alegeri urmatoarele procente electorale: Partidul A-36%; Partidul B – 34%; Partidul C – 14% şi Partidul D – 11%. In afara acestor 4 partide in Parlament mai sunt reprezentate si minoritatile naţionale care impreuna au un procent de 5%.

Guvernul este susţinut de majoritatea parlamentară a partidelor A, C şi Grupul minorităţilor naţionale. Partidele B şi D se află în opoziţie.

Partidul C este conform statutului şi programului său un partid de dreapta care militează pentru valorile naţionale şi pentru păstrarea acestor valori. Uneori, presa îl cataloghează a fi un partid extremist pentru declaraţiile sale constante împotriva minorităţilor naţionale, în special faţă de minoritatea rroma.

Partidul D, care este şi el tot un partid care se consideră de centru dreapta, este mult mai moderat şi şi-ar dori să rămână singurul reprezentant în Parlament pe acest palier pentru a putea face jocul guvernării fie cu Partidul A, fie cu Partidul B.


Situaţia de fapt

În ultimele 6 luni, pe fondul intensificării campaniilor media din statele UE vis a vis de infracţiunile comise de cetăţenii de naţionalitate rroma în statele membre UE, Partidul C şi-a intensificat atacurile faţă de minoritatea rroma, afirmând că această minoritate este alcătuită din persoane de rang inferior care lungă perioadă de timp au fost robi şi că este normal să se comporte inferior cetăţenilor de naţionalitate română. Mai mult, prin vocea liderului de partid, această formaţiune politică aflată la guvernare a propus public încheierea unui acord între România, Bulgaria şi Serbia, care au cetăţeni de naţionalitate rroma, să constituie, prin cedare unei mici parţi din teritoriul lor, un stat în care să fie deportaţi toţi cetăţenii de naţionalitate rromă. S-ar rezolva astfel o problemă pentru care suferă în momentul de faţă toţi cetăţenii corecţi ai acestor state.

Propunerea liderului partidului nu a fost concretizată juridic deocamdată, dar prin vocea unor parlamentari ai acestui partid, s-a stabilit că în perioada următoare va fi depus în Parlament un proiect de Acord multilateral între cele 3 state referitor la crearea unui astfel de stat.


Cerinţa de drept

Pe acest fond, Partidul D, a solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra constituţionalităţii Partidului C, având în vedere declaraţiile şi acţiunile Partidului C. În opinia Partidului D, conform art. 40 din Constituţie, partidele sau organizaţiile care, prin scopurile lor ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.


Pledoarii: Reprezentanţii Partidului D şi Reprezentanţii Partidului C.


Documente ataŞate

Abonare la INFOletter