Speta II

Context

În data de 23 februarie 2010, printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul României modifică Legea privind securitatea aeronautică în sensul introducerii unei noi prevederi referitoare la regimul de control pe aeroporturi, cu scopul de a intensifica măsurile de securitate a zborurilor. În motivarea caracterului urgenţei ordonanţei, se prevede adoptarea recenta a unei Directive europene prin care se stabilesc norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile. În acest sens, ordonanţa prevede că în aeroporturi se instalează scanere corporale care asigură efectuarea controlului corporal al pasagerilor. De asemenea, se stabileşte şi procedura de efectuare a controlului corporal prin intermediul acestor scanere. Astfel, persoana asupra căreia se efectuează controlul corporal intră într-o cabină transparentă, conectată la ecrane situate într-o încăpere separată. În situaţia în care scanerul detectează prezenta oricăror metale sau substanţe suspecte, personalul de securitate si control are obligaţia de a efectua percheziţia corporală amănunţită a persoanei în cauză, într-o încăpere specială a aeroportului.

Situaţia de fapt

În data de 30 septembrie 2010, persoana de sex feminin A.I, având cetăţenia română, de religie musulmană, împreună cu băiatul său în vârstă de şase ani s-a prezentat pe aeroportul Henri Coandă, în vederea efectuării unui zbor cu destinaţia Boston, SUA. Personalul de securitate şi control i-a solicitat pasagerei să se supună procedurii de control şi să îşi îndepărteze vălul cu care aceasta era acoperită pe faţă, în vederea unei precise identificări. Contrar convingerilor sale religioase, pasagera a acceptat să treacă prin scannerul corporal însă s-a opus îndepărtării vălului. În urma efectuării controlului prin intermediul scanerului corporal, s-a detectat prezenta unor metale, fapt ce a declanşat procedura obligatorie a desfăşurării percheziţiei corporale amănunţite. Pasagera, împreună cu fiul său, a refuzat să se deplaseze în încăperea specială a aeroportului unde urma să fie supusă controlului corporal, explicând personalului aeroportului ca datorită unui accident, a suferit o intervenţie chirurgicală, în urma căreia i s-a implantat o tijă metalică la umăr. Astfel, ca urmare a refuzului de a se supune controlului corporal, accesul la bordul aeronavei nu i-a fost permis.

Cerinţa de drept

Pe acest fond, Persoana A.I cheamă în judecată administraţia aeroportului datorită refuzului personalului de siguranţă şi control de a-i permite accesul la bordul aeronavei pe motivul că pasagera nu s-a supus controlului corporal obligatoriu, refuzând în acelaşi timp să-şi îndepărteze vălul de pe faţă. În cadrul procesului, reclamanta ridică excepţia de neconstituţionalitate susţinând că prevederile legale în temeiul cărora accesul său şi a fiului ei în aeroport a fost condiţionat de obligarea sa la efectuarea controlului prin scannerul corporal şi al controlului corporal amănunţit sunt neconstituţionale întrucât contravin dreptului la liberă circulaţie, libertăţii conştiinţei, dreptului la identitate şi dreptului la viaţă şi integritate fizică şi psihică prevăzute prin Constituţie, precum şi libertăţii de gândire, de conştiinţă, de religie şi dreptului la viaţă privată şi familială, consacrate prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Pledoarii: - Acuzare: Reprezentanţii reclamantei A.I.

- Apărare: Reprezentanţii administraţiei aeroportului împreună cu Guvernul

 


Documente ataŞate

Abonare la INFOletter