Speța

În data de 27 mai 2012, Parlamentul României a adoptat Legea pentru stabilirea unor norme de competenţă judecătorească, necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti. Obiectul acestei legi îl constituie stabilirea unor norme de competenţă judecătorească, necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, dar şi modificarea unor acte normative din materia raporturilor de muncă ale funcţionarilor publici şi a alegerii autorităţilor administraţiei publice locale.

Menţionăm că în data de 11 martie a.c., Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această lege cu majoritatea membrilor prezenţi la şedinţa parlamentară, iar în data de 23 aprilie 2012 Camera Deputaţilor, fiind Camera decizională, a adoptat această lege cu amendamentele introduse în dezbatere la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din cadrul acestei Camere. Amendamentele se referă la modificarea unor articole din legea Consiliului Superior al Magistraturii care privesc atribuţiile acestei instituţii.

Din consultarea fişei propunerii legislative (iniţiatorii acestei legi fiind mai mulţi deputaţi şi senatori) reiese faptul că aceasta nu cuprinde avizul plenului Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, de la dosarul legii lipseşte studiul de impact care să cuprindă efectelor pe care noile modificări legislative le au asupra desfăşurării activităţii în concret la fiecare dintre instanţele judecătoreşti vizate prin această lege. Cu toate că avizul Consiliului Legislativ cuprindea unele recomandări referitoare la prezenţa unor probleme de tehnică legislativă în textul legislativ respectiv, în forma finală adoptată de Parlament şi transmisă Preşedintelui României spre promulgare, nu se regăsesc niciuna din aceste recomandări. 

La data de 1 iunie 2012, această lege a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României. În data de 3 iunie 2012, Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională asupra constituţionalităţii legii.

Analizând sesizarea Preşedintelui României asupra constituţionalităţii Legii pentru stabilirea unor norme de competenţă judecătorească, necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, Curtea Constituţională a constatat că este competentă să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestei legi, potrivit art.146 lit. a) din Constituţia României.

 Cerinţa

Ţinând cont de situaţia de drept prezentată, construiţi o pledoarie în care să surprindeţi motivele care au stat la baza sesizării Preşedintelui României şi punctele de vedere, precum şi motivele invocate în susţinerea acestora, transmise Curţii Constituţionale de către Guvernul Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Camera Deputaţilor.

 Pledoaria:

Punctele de vedere şi motivele invocate în susţinerea acestora aparţin:

  Preşedintelui României

  Guvernul Romaniei

  Consiliului Superior al Magistraturii

 Camerei Deputaţilor

 

 


Documente ataŞate
Abonare la INFOletter