Speta I

În data de 22 martie 2010, Guvernul României a adoptat o ordonanţă de urgenţă cu privire la legalizarea drogurilor uşoare, cum ar fi canabisul. În nota de fundamentare cu privire la ordonanţa de urgenţă se arăta că prin măsura luată vor putea fi strânşi la bugetul de stat peste 200 de milioane de euro în anul 2010, sumă necesară în condiţiile puternicei crize financiare ce a afectat statul român. De asemenea, se mai arăta că prin măsura luată va fi înlăturată contrabanda cu aceste produse şi criminalitatea pe care consumul lor o generează. În schimb, pentru a descuraja consumul de droguri extrem de vătămătoare, prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă a fost mărit cuantumul maxim al pedeapselor stabilite pentru consumul de heroină şi cocaină.

Proiectul ordonanţei de urgenţă a primit aviz negativ din partea Ministerului Sănătăţii, motivat de faptul că cheltuielile cu îngrijirea persoanelor care vor deveni dependente de drogurile declarate uşoare se pot ridica la 150 de milioane de euro în 2010. Deşi a existat un aviz negativ, proiectul de ordonanţă a fost adoptat de Guvern, fără a exista o notă justificativă ce să cuprindă argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor. Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul a apreciat în şedinţa de Guvern din 22 martie 2010 că adoptarea unei astfel de ordonanţe de urgenţă este oportună, iar situaţia extraordinară ce a generat adoptarea ei este determinată de starea catastrofală a colectării veniturilor la bugetul de stat.

Ordonanţa de urgenţă a intrat în vigoare pe 25 martie 2010, după depunerea sa la prima Cameră sesizată, Senatul şi publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. Senatul a respins proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă cu majoritatea cerută pentru legile organice. Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională a adoptat proiectul de lege cu unele modificări tot cu majoritatea cerută pentru legile organice. Prin aceste modificări erau mărite limitele pedepselor pentru alte categorii de droguri periculoase.

Legea astfel adoptată a fost promulgată de Preşedintele României pe 20 aprilie 2010 şi publicată în aceeaşi zi.

Pe data de 26 aprilie 2010, Avocatul Poporului a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale, invocând faptul că prin adoptarea Legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă cu privire la legalizarea drogurilor uşoare s-au încălcat mai multe articole şi principii din Constituţie.

Studenţii vor fi grupaţi în patru echipe, fiecare prezentând punctul de vedere al câte unei instituţii: Avocatul Poporului; Ministerul Public; Guvernul; Parlamentul.


Documente ataŞate

Abonare la INFOletter