Speta I

Prin Legea nr. 20/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr.93 din 2 aprilie 2006 s-a prevăzut, în art.5, posibilitatea pentru asociaţiile de proprietari să monteze în bloc sisteme de supraveghere video care trebuie să fie conectate la sistemul centralizat de supraveghere al poliţiei. Pentru instalarea unor astfel de sisteme era necesar acordul a doar jumătate plus unu din numărul proprietarilor care locuiesc efectiv în imobilele respective în ultimele 6 luni. Prin aceeaşi lege se prevedea obligaţia operatorilor de telefonie mobilă de a solicita datele utilizatorilor (adresă, CNP, loc de muncă) de servicii tip pre-pay (art.10), precum şi obligaţia producătorilor de monitoare TV şi televizoare de a integra în ecran o mini-cameră de supraveghere (art.15) care poate fi activată de către operatorii de cablu la solicitarea procurorului (art.20) şi poate fi conectată la sistemul centralizat de supraveghere al poliţiei.

În expunerea de motive a legii se arată că aceasta reprezintă transpunerea Directivei 1200/2004 a Uniunii Europene privind combaterea terorismului şi a infracţionalităţii transfrontaliere.

La data de 23 martie 2011, M.P., proprietar al unui salon de masaj, cu domiciliul într-un alt loc decât cel în care funcţionează salonul de masaj, ridică, într-un proces civil care îl opunea Asociaţiei de proprietari a blocului X în care funcţiona salonul de masaj şi care are ca obiect contestarea hotărârii asociaţiei de instalare a unui sistem de supraveghere video cu privire la care nu fusese consultat (pentru că Asociaţia a considerat că el nu locuieşte efectiv în acel imobil, în sensul legii), excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.5, art.10, art.15 şi art.20 din legea criticată. Autorul excepţiei arată că dispoziţiile legale criticate încalcă dreptul său de proprietate, precum şi dreptul la viaţă intimă familială şi privată al său şi al clienţilor săi. Astfel, el arată că, deşi nu locuieşte peste noapte în apartamentul unde se află salonul de masaj, petrece acolo 8 ore pe zi. De asemenea, majoritatea clienţilor săi folosesc cartele pre-pay atunci când se programează la salonul de masaj, iar şedinţa de masaj presupune şi urmărirea la TV a unor filme din ţări exotice.

Judecătoria Y a dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de M.P. Dosarul a fost înregistrat la Curtea Constituţională şi urmează a fi judecat pe 6 mai 2011. Pe 20 aprilie 2011, Asociaţia de proprietari a blocului X depune la dosar o copie a unei Decizii a Tribunalului Z prin care acesta a admis recursul declarat de Asociaţie împotriva încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale şi a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale de către Judecătoria Y.

În data de 22 aprilie 2011, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat o hotărâre a C.J.U.E. care a statuat că Directiva 1200/2004 a Uniunii Europene este în conformitate cu dispoziţiile tratatelor comunitare şi că toate statele membre sunt datoare să lupte prin mijloace adecvate împotriva terorismului.

Pledoarii: Reprezentanţii autorului excepţiei şi reprezentanţii Ministerului Public

 


Documente ataŞate

Abonare la INFOletter