Speta

Pe 16 aprilie 2015, Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat o propunere legislativă inițiată de 10 deputați. Legea viza consolidarea și armonizarea relațiilor dintre genuri și adăuga reglementări noi la Codul civil. Acesta prevedea că se pot încheia pacte civile și de solidaritate numai între bărbați și femei. Aceste pacte se doreau a fi etape premergătoare căsătoriei, conținutul lor preluând parțial regimul căsătoriei. Prin aceeași lege se modifica și regimul de detenție în închisori și se prevedea că dreptul la vizită intimă în închisoare aparține numai cuplurilor de sex diferit care pot demonstra că au conviețuit în calitate de soți sau au avut relații stabile o perioadă de cel puțin 3 luni înainte de începerea regimului de detenție. De asemenea, se stabilea că statul va deconta 4 fertilizări in vitro efectuate în clinicile din România pentru cuplurile căsătorite alcătuite din bărbat și femeie.

Se mai stipula că Statul român nu recunoaște căsătoriile sau pactele civile de solidaritate dintre persoanele de același sex încheiate pe teritoriul altor țări. De asemenea, se specifica foarte clar că persoanele de același sex care trăiesc în uniuni de fapt nu pot adopta copii și nici nu pot apela la o mamă surogat. Copiii rezultați din astfel de uniuni, indiferent de metoda de concepție urmau să fie încredințați spre adopție de către Stat cuplurilor alcătuite din bărbat și femeie.

Legea mai prevedea că doar în cadrul căsătoriei sau a pactului civil și de solidaritate dintre persoane de sex diferit se permite, în caz de maladie incurabilă dovedită prin certificat medical întreruperea vieții soțului/partenerului bolnav, la solicitarea sa formulată în fața unui notar public.

Legea mai stabilea că aceste dispoziții vor putea fi abrogate numai în urma convocării de către Președintele României a unui referendum al cărui rezultat ar fi în favoarea abrogării lor.

Pe 19 aprilie 2015, Președintele României a ridicat obiecția de neconstituționalitate a prevederilor din lege referitoare la convocarea unui referendum, cele referitoare la eutanasie și cele referitoare la dreptul la vizită intimă. Pe 20 aprilie 2015, 26 de senatori au ridicat obiecția de neconstituționalitate a prevederilor din legea referitoare la pactul civil și de solidaritate arătând, pe de o parte, că subminează instituția familiei și, pe de altă parte, că dispozițiile legii sunt discriminatorii.

La data de 20 aprilie 2015, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor din Codul civil care prevăd că instituția căsătoriei privește doar cuplurile formate dintr-un bărbat și o femeie, afirmând că se încalcă principiul egalității. Pe aceeași dată a sesizat Curtea Constituțională cu obiecția de neconstituționalitate a legii adoptate de Parlament pe 16 aprilie 2015 în întregul său.

Curtea a fixat data pentru soluționarea obiecțiilor și a excepției pe 7 mai 2015.

Echipele care vor prezenta punctele de vedere

1.    Echipa Președintelui României – 2 persoane

2.    Echipa senatorilor – 2 persoane

3.    Echipa Avocatului Poporului – 2 persoane

4.    Echipa Ministerului Public – 2 persoane


Documente ataŞate
Abonare la INFOletter