Speta

Speta

La data de 15 aprilie 2014, după îndelungi dezbateri, Parlamentul României a adoptat legea cultelor religioase. Inițiatorul legii a fost Guvernul României care a consultat, în vederea redactării proiectului de lege, cultele creștine.

Legea prevede că preoții/clericii, indiferent de confesiune, pot refuza oficierea căsătoriei religioase pe motive de conștiință, chiar dacă ar fi îndeplinite condițiile legale. Refuzul trebuie să fie adus imediat la cunoștință în sistemul intern al cultului respectiv, antrenând obligația pentru clericii aceluiași cult de a nu oficia căsătoria.

Legea mai stipulează că membrii clerului se pot organiza în sindicate pentru a-și putea apăra drepturile în fața organelor ierarhice superioare, cu drept de a contesta eventualele decizii în fața instanțelor judecătorești (cum ar fi excluderea din cultul respectiv, mutarea disciplinară, etc).

De asemenea, se mai prevede instituirea unei taxe speciale asupra jocurilor de noroc, taxă ce urmează a fi folosită pentru acordarea de bonusuri clerului pentru marile sărbători religioase.

Legea adoptată mai prevede posibilitatea pentru clerici de a afișa pe    site-urile instituțiilor religioase numele persoanelor care nu obișnuiesc să se implice, prin contribuții financiare sau echivalente la bunul mers al instituției religioase respective, deși participă la serviciile religioase.

Având în vedere implicarea în viața comunității, precum și accesul la diverse informații relevante, se prevede obligația pentru clericii cultelor religioase de a contribui la combaterea criminalității, prin completarea unor chestionare cu privire la rata criminalității din raza teritorială a unității de cult în cadrul căruia activează (date referitoare la tipul de infracțiuni de care au luat la cunoștință, mediul social din care provin infractorii, vârsta medie, tendințe de îndreptare, etc).

O ultimă prevedere se referea la obligația statului român, împreună cu alte state ortodoxe, de a face demersurile necesare pentru revendicarea catedralei    Sf. Sofia din Istanbul de la statul turc și redarea sa cultului ortodox.

Pe data de 17 aprilie 2014, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu o obiecție de neconstituționalitate referitoare la prevederile acestei legi. În aceeași zi, Președintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea legii.

Curtea a fixat termenul de judecată pe 8 mai 2014. Pe 23 aprilie 2014, Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată a respins cererea de reexaminare a Președintelui, iar pe 28 aprilie 2014 Comisia juridică a Senatului, în calitate de Cameră decizională, a adoptat un raport ce propunea respingerea solicitării Președintelui. Pe 30 aprilie 2014, Președintele României a sesizat Curtea Constituțională o obiecție de neconstituționalitate referitoare la prevederile aceleiași legi, obiecție ce va urmează a fi soluționată împreună cu cea a Avocatului Poporului.

Cerinţa

Ţinând cont de situaţia de drept prezentată, construiţi o pledoarie în care să surprindeţi motivele care au stat la baza sesizării Curţii Constituţionale de către Avocatul Poporului și Președintele României, precum și care ar putea fi punctele de vedere ale Guvernului și președinților cele două Camere ale Parlamentului.

Echipe

Avocatul Poporului – 2 persoane

Președintele României – 2 persoane

Președinții celor două Camere ale Parlamentului – 2 persoane

 

Guvernul – 2 persoane


Documente ataŞate
Abonare la INFOletter