Revizuirea Constituţiei economice, 2011

Articole din această publicaţie:

Simina TĂNĂSESCU - Revizuirea Constituţiei economice a României

Articolul nu prezintă o analiză a revizuirii Constituției României, ci o sistematizare de concepte, în speță cele de constituție economică, de ideologie economică și, în același timp, reușește să surprindă status-quo-ul în ceea ce privește respectivele noțiuni în societatea românească.

Adrian Paul ILIESCU - Rolul economic al Constituţiei

In analiza societații și a statului prin prisma economică, se pot observa două doctrine aflate la poluri opuse: doctrina statului bunăstarii și doctrina statului minimal.

Bogdan DIMA - Mijloacele de control ale Parlamentului asupra politicilor economice ale Guvernului României

Articolul surprinde un dezechilibru în sistemul separației puterilor în stat, prin prisma economică.

Ioan CONDOR - Revizuirea Constituţiei economice a României

Autorul subliniază importanţa revizuirii Titlului IV sub formă terminologică şi din punctul de vedere al conţinutului.

Ştefan DEACONU - Dreptul de a ne revizui Constituţia

Ideea principală a articolului se referă la faptul că poporul are dreptul de a revizui Constituţia, iar insăşi stabilitatea unei Constituţii este conferită de gradul de acceptabilitate şi de rezonanţa pe care acest act juridic normativ le are reflectate în voinţa poporului.

Dan Claudiu DĂNISOR - Revizuirea nimicului - despre raporturile dintre Constituţie, economie şi reforma permanentă

Articolul prezintă necesitatea respectării principiului stabilitaţii Constituţiei în detrimentul revizuirilor repetate.

Bianca SELEJAN-GUŢAN - Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi situaţia economică a individului

Articolul subliniază existenţa unei tendinţe de a depăşi graniţele convenţionale impuse de delimitările stricte ale diferitelor generaţii de drepturi.

Genoveva VRABIE - Revizuirea Constltuţiei - act complet şi unitar, dar nu de maximă urgenţă

Articolul precizează faptul că reglementările Titlului II sunt indisolubil legate de cele ale Titlului IV din Constituţie, în sensul în care drepturile şi libertaţile fundamentale îşi găsesc principiile şi baza în dispoziţiile Titlului IV.

Lucian BERCEA - Constituţionalizarea protecţiei consumatorului: un fundament pentru o construcţie normativă existentă

Articolul prezintă nevoia stabilirii unui echilibru în legatură cu relaţiile economice existente între producător şi consumator.

Documente ataŞate

Revizuirea Constitutiei economice, 2011

Abonare la INFOletter