Răspunderea în dreptul Constituţional, 2007

Articole din această publicaţie:

Ioan MURARU - Interpretarea dispozițiilor constituționale privind răspunderea șefului de stat în România

Noţiunile de şef de stat şi, respectiv, răspundere, sunt concepte clasice ale dreptului, de mare utilitate practică.

Gheorghe IANCU - Unele aspecte referitoare la condițiile de eligibilitate şi răspunderea penală

Comentariul unei suite de hotărâri judecătoreşti în materie electorală determină autorul să formuleze propuneri de lege ferenda.

Ştefan DEACONU - Răspunderea penală a membrilor Guvernului

Studiul analizează procedura de urmărire penală şi judecare a membrilor Guvernului pentru fapte penale pe care le săvârşesc în exerciţiul funcţiei, punând totodată în evidenţă şi o serie de carenţe ale legii româneşti privind responsabilitatea ministerială.

Dumitru BIG - Asumarea răspunderii de către Guvern

Asumarea răspunderii de către Guvern are la bază principiul consacrat în art. 109 din Constituţia României, potrivit căruia „Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate”.

Mihaela CIOCHINA - Unele considerații privind răspunderea membrilor Parlamentului în lumina Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor reglementează în mod unitar şi coerent statutul juridic al membrilor Parlamentului, valorifică practica parlamentară, jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi reglementările existente la data intrării ei în vigoare, adoptarea sa răspunzând, totodată, şi cerinţei constituţionale de a reglementa în această materie prin lege specială.

Elena BARBU, Silviu BARBU – Dimensiunea constituțională a răspunderii magistraţilor – scurte considerații

Articolul analizează răspunderea juridică a magistraţilor din perspectiva modului în care este aceasta reglementată prin actuala Constituţie a României.

Nicolae PAVEL - Răspunderea Avocatului Poporului și a judecătorului de la Curtea Constituțională

După justificarea demersului științific sunt prezentate unele explicații terminologice referitoare la conceptele de răspundere și responsabilitate.

Documente ataŞate

Raspunderea in dreptul Constitutional,  2007

Abonare la INFOletter