Perspectivele constituţionalismului în România, 2010

Articole din această publicaţie:

Bianca SELEJAN-GUTAN - Este necesară o nouă reformă a Curţii Constituţionale?

Avem nevoie de Curtea Constituţională? Sunt adecvate actualele reglementări constituţionale şi legale în ce o priveşte? Cui i-e teamă de Curtea Constituţională? Şi, nu în ultimul rând: este necesară o nouă reformă a Curţii Constituţionale?

Andreea CĂRARE - Perspectivele Constituţiei României în context european

Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un moment istoric faţă de care provocarea cea mai importantă pentru fiecare stat este reprezentată de definirea şi armonizarea identităţii sale naţionale într-o structură europeană marcată de complexitate şi coeziune.

Daniel PISTEA - Constituţionalizarea şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Constituţionalizarea dreptului este efectul principal al supremaţiei legii fundamentale.

Mădălina Elena MIHĂILESCU - Comentariu asupra Deciziei nr. 228/13.03.2007 a Curtii Constitutionale

Decizia nr. 228/13.03.2007 a Curţii Constituţionale a adus în discuţie un subiect controversat, şi anume aplicarea art. 12 din OG nr.2/2001 privind aplicarea legii contravenţionale în timp.

Ioan MURARU - Pragmatism constitutional

Pragmatismul constituţional exprimă realitatea din unele state ale lumii, state în care există constituţii elaborate cu foarte mulţi ani în urmă şi care continuă să fie în vigoare.

Nasty Marian VLĂDOIU - Un cod de procedură constitutională între necesitate si moft doctrinar

Textul acestui articol aduce în discuţie oportunitatea adoptării unui cod de procedură constituţională, fiind apreciată ca propice ocazia lansării acestor reflecţii pe ”piaţa ideilor juridice”.

Mihaela STĂNCIULESCU - Constituţionalismul culturii în România

România are o Constituţie elaborată în acord cu Declaraţia Universală de Drepturilor Omnului, dar şi cu legislaţia internaţională privind drepturile omului

Attila VARGA - O atribuţie incomodă sau o nouă perpectivă pentru Curtea Constituţională (art. 146 lit. e) din Constituţie)

Prezenta lucrare analizează noua atribuţie a Curţii Constituţionale prevăzută de art. 146 lit. e) din Legea fundamentală revizuită, şi anume cea referitoare la soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională.

Stefan DEACONU - Utilizarea jurisprudenţei constituţionale a altor state de către judecătorul constituţional român

Articolul face o analiză a jurisprudenţei constituţionale româneşti din perspectiva modului în care aceasta valorifică jurisprudenţa instanţelor constituţionale ale altor ţări. Urmare a acestei analize câteva concluzii se impun.

Manuel GUTAN - Constitutionalism si cultură constitutională în România contemporană

Lucrarea încearcă să demonstreze că o analiză constituţională realizată în perspectiva dreptului constituţional comparat poate fi incompletă.

Documente ataŞate

Perspectivele constitutionalismului in Romania, 2010

Abonare la INFOletter