Partidele politice în România, 1993

Articole din această publicație:

Vasile Gionea - Rolul partidelor politice în statul de drept

Articolul îşi propune să definească noţiunea de "partid politic", pentru a descrie, apoi obiectivele legitime ale acestuia, într-un stat în care, potrivit Constituţiei, autorităţile publice trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Ioan Muraru - Aspecte teoretice privind conceptul de partid politic

Studiul îşi propune să identifice elementele definitorii ale partidului politic, demers care se impune pentru interpretarea şi aplicarea prevederilor constituţionale şi legale referitoare la drepturile partidelor politice şi la regulile care li se aplică acestora.

Nicolae Popa - Câteva apecte privind sistemul organizării social-politice

Articolul atrage atenţia asupra a două riscuri majore pe care le comportă pluralismul politic şi care ameninţă viabilitatea sistemului democratic.

Gabriela BÂRSAN, Viorel Mihai CIOBANU - Aspecte procedurale privind înregistrarea partidelor politice

Articolul expune procedura de înregistrare a partidelor politice, aşa cum reiese din dispoziţiile legale în vigoare înainte de adoptarea Legii partidelor politice.

Florin VASILESCU - Sisteme de partide în dreptul constituţional comparat

Studiul realizează o clasificare a sistemelor de partide, apoi analizează factorii care conduc la o anumită configuraţie politică, precum şi consecinţele respectivei structuri guvernamentale.

Antonie IORGOVAN - Partidele politice ca subiecte de drept public

Autorul analizează reflectarea în doctrină a tezei conform căreia partidele politice sunt subiecte de drept constituţional. Sunt expuse, apoi, reglementările cu privire la partide din constituţiile mai multor state şi, în particular, din cea a României.

Mihai CONSTANTINESCU - Partidele în sistemul pluralismului politic

Lucrarea îşi propune o expunere a rolului, limitelor şi garanţiilor pluralismului politic, în cadrul unei democraţii constituţionale. Pluralismul reprezintă expresia contradicţiilor ireductibile din societate şi mijlocul de manifestare a competiţiei şi contestaţiei.

Corneliu-Liviu POPESCU - Partidele politice ca subiecte ale raporturilor juridice electorale

Autorul le include în sfera raporturilor juridice electorale pe acelea care privesc alegerile, fie ele parlamentare, prezidenţiale sau locale şi descrie condiţiile în care partidele pot participa la aceste raporturi.

Fazakas MIKLOS - Fundamentul moral al partidului politic

Autorul îşi propune să răspundă la două întrebări care privesc activitatea partidelor politice, astfel încât să determine rolul moralei în această materie.

Gheorghe IANCU - Orientări şi tendinţe actuale în activitatea partidelor politice

În cadrul lucrării se realizează clasificarea şi analiza orientărilor şi tendinţelor actuale din activitatea partidelor politice, în funcţie de elementele ce caracterizează cunoaşterea acestora.

Ioan VIDA - Partidele politice în reglementări juridice contemporane

Autorul prezintă etapele pe care le-a parcurs reglementarea juridică a partidelor în diferite state, întrucât consideră că practica acetor state poate constitui o sursă de inspiraţie pentru legiuitorul român, dator să adopte o lege organică a partidelor politice.

Documente ataŞate
Partidele politice în România, 1993

Partidele politice in Romania, 1993

Abonare la INFOletter