Câștigători

În ziua de 8 mai 2014, în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti a avut loc un concurs de pledoarii adresat, în mod special, studenţilor din anul I. Acesta a avut scopul de a înlesni aprofundarea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice de drept constituţional şi de instituţii politice.

De organizarea acestor procese simulate s-au ocupat : Asociaţia Studenţilor în Drept (A.S.D.) şi corpului profesoral al Catedrei de Drept Constitutional si Instituţii Politice. Această manifestare a beneficiat de prezenţa unor personalităţi de marcă, 2 foşti judecători ai Curţii Constituţionale a României, doamna profesor universitar doctor Aspazia Cojocaru, domnul profesor universitar doctor Ioan Muraru, şi un profesor al Facultăţii de Drept, domnul profesor universitar doctor Ştefan Deaconu. Aceştia au acceptat cu plăcere invitaţia Facultăţii de Drept de a face parte din juriul care a evaluat pledoariile studenţilor participanţi la concursul de pledoarii.

Preselecţia studenţilor s-a făcut de către cadrele didactice ale Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, pe baza notelor de la examenul de drept constituţional din sesiunea din februarie 2014, precum şi, pe baza unui test de evaluare. Testul a constat în redactarea unui eseu, participanţii la preselecţie având la dispoziţie 2 ore.

Studenţii care s-au confruntat cadrul acestor procese simulate au fost pregătiţi de doamna Ramona POPESCU, lector universitar doctor, şi de domnul Fabian NICULAE, asistent universitar doctor, colaborator  al Catedrei de Drept Constitutional şi Instituţii Politice.

Speţa s-a referit problema respectării libertăţii de conştiinţă, având în centrul dezbaterii libertatea religioasă şi autonomia cultelor religioase.

În cadrul acestui proces simulat s-au confruntat 4 echipe : echipa Avocatului Poporului, echipa Preşedintelui României, echipa Președinților celor două Camere ale Parlamentului şi echipa Guvernului.

Dezbaterile au fost foarte interesante, de o înaltă ţinută ştiinţifică şi  s-au desfăşurat pe o durată de aproape trei ore, captând interesul juriului şi al publicului prezent în număr mare în sala Constantin Stoicescu a Facultăţii de Drept. Membrii juriului au adresat întrebări concurenţilor, făcând, în acelaşi timp, aprecieri valoroase în privinţa aspectelor de drept discutate, aprecieri ce reprezintă rezultatul unei experienţe îndelungate şi bogate în domeniul dreptului constituţional.

Deşi juriului i-a fost extrem de dificil să departajeze câştigătorii care să ocupe cele 3 locuri de pe podium, după o deliberare temeinică, au fost desemnaţi cei mai buni participanţi. Pentru desemnarea câştigătorilor în susţinerea pledoariilor, juriul a avut în vedere criterii precum : ţinuta participanţilor, veridicitatea argumentelor juridice, modul de expunere a argumentelor, spontaneitatea şi talentul oratoric. Apetitul membrilor juriului pentru dezbaterea subiectelor propuse ne îndreptăţesc, şi de această dată, să apreciem că manifestarea şi-a atins scopul propus : popularizarea procedurilor constituţionale în rândul studenţilor şi analiza unor subiecte de larg interes.

În urma pledoariilor susţinute, a primit premiul I studentul Alexandru Şotropa. Acesta va beneficia de un stagiu de practică la Ministerul Afacerilor Externe.

Studenta Mirela Ginghină a obţinut premiul II, iar studenta Andreea Livia Ricu a obţinut premiul III. Ele au obţinut câte un stagiu de practică la Senatul României.

Toţi participanţii la procesele simulate au primit diplome de participare şi cărţi oferite de editura Hamangiu.

Aflată la a patra ediţie, această manifestare organizată de către Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, având ca obiect dezbaterea unor subiecte ce ţin de dreptul constituţional, îşi propune să continue în anii următori, propunând noi teme incitante care să lărgească orizontul profesional al studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.

Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Studenţilor în Drept şi al Editurii Hamangiu, cărora le adresăm, pe această cale, multe mulţumiri.


Documente ataŞate
Abonare la INFOletter