Câștigători

Concurs de pledoarii de drept constituţional
CDCIP & ASD - Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti
Prima ediţie - 7 mai 2010


Sub egida Centrului de drept constituţional şi instituţii politice (CDCIP) şi a Asociaţiei Studenţilor în Drept (ASD) din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti în ziua de 7 mai 2010 au avut loc două concursuri de pledoarii în cadrul unor procese simulate, organizate cu scopul de a înlesni aprofundarea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice de drept constituţional şi instituţii politice.


Organizarea şi coordonarea acestor activităţi a fost asigurată de membrii ai Asociaţiei  Studenţilor în Drept (A.S.D.), în mod particular de studenta Alina-Nicoleta Dinu, precum şi de o parte însemnată a corpului profesoral al Catedrei de Drept Constitutional si Instituţii Politice. Manifestarea a beneficiat de prezenţa unor personalităţi de marcă, foşti judecători ai Curţii Constituţionale a României: domnul profesor universitar doctor Ioan Muraru, domnul profesor universitar doctor Nicolae Popa şi domnul Constantin Doldur, cărora organizatorii ţin să le mulţumească încă odată şi pe această cale pentru disponibilitatea şi deschiderea de care au dat dovadă. Aceştia au acceptat cu plăcere invitaţia CDCIP & ASD de a face parte din juriul care a evaluat pledoariile studenţilor şi au participat de o manieră consistentă la dezbaterile ce au urmat.


Preselecţia studenţilor a fost realizată de corpul profesoral al Catedrei de Drept Constitutional si Instituţii Politice, pe baza notelor obţinute la examenul de drept constituţional din sesiunea februarie 2010, precum şi, acolo unde a fost cazul, pe baza unor teste de evaluare. Studenţii care s-au confruntat în primul proces simulat au fost pregătiţi de Fabian NICULAE, colaborator  al Catedrei de Drept Constitutional si Instituţii Politice. Studenţii care au participat la al doilea proces simulat au fost pregătiţi de domnul conferenţiar doctor Ştefan Deaconu, precum şi de doamnele Claudia Dascălu şi Oana Rusu, colaboratoare ale catedrei.


Speţele s-au referit la problema legalizării drogurilor uşoare şi, respectiv, la condiţiile în care un partid politic poate fi declarat neconstituţional, ele implicând şi multiple chestiuni de procedură constituţională. În primul proces simulat s-au confruntat patru echipe: echipa Guvernului, echipa Avocatului Poporului, echipa Senatului şi echipa Ministerului Public. În cadrul celui de-al doilea proces simulat, argumentele pro şi contra au fost prezentate de două echipe. Dezbaterile au fost interesante, de o înaltă ţinută ştiinţifică şi s-au desfăşurat pe o durată de aproape trei ore, captând interesul juriului şi al publicului prezent în sala Constantin Stoicescu a Facultăţii de Drept.
Pentru desemnarea câştigătorilor în susţinerea speţelor, juriul a avut în vedere criterii precum : argumentare juridică, documentare în vederea susţinerii unui punct de vedere, ţinuta participanţilor, modul de expunere a argumentelor, spontaneitatea şi talentul oratoric. Apetitul membrilor juriului pentru dezbaterea subiectelor propuse ne îndreptăţesc să apreciem că manifestarea şi-a atins scopul propus: popularizarea procedurilor constituţionale în rândul studenţilor şi analiza unor subiecte de larg interes.


În urma pledoariilor susţinute, au primit premiul I studenţii Alina-Nicoleta Dinu, Mihail Răzvan Dragă, Basarab Gogoneaţă şi George Lucaciu. Toţi participanţii la procesele simulate au primit diplome, iar câştigătorii premiilor I, II şi III au primit cărţi, publicaţii ale CDCIP şi reviste de specialitate.


Aflată la prima ediţie, această manifestare având ca obiect dezbaterea unor subiecte ce ţin de dreptul constituţional, îşi propune să continue în anii următori, propunând noi teme incitante care să lărgească orizontul profesional al studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.


Documente ataŞate
Abonare la INFOletter