Cetăţenia europeană, 2003

Articole din această publicaţie:

Ioan MURARU - Corelatia dintre cetătenia natională si cetătenia europeană

În zilele noastre se discută foarte mult despre drepturi, libertăți, cetățenie națională, cetățenie europeană, naționalitate și identitate națională fără ca aceste concepte să fie bine cunoscute, sau dimensiunile politico-juridice ale noțiunilor invocate să fie imaginate în totalitatea lor. Aceasta poate fi, uneori, cauza ineficienței unor demersuri.

Gheorghe IANCU - Statutul juridic si apatridia

Studiul prezintă reglementările internaționale referitoare la statutul apatrizilor și apatridiei și le analizează detaliat, în contextul în care România nu a ratificat niciunul din instrumentele juridice respective, iar doctrina juridică din țara noastră nu a analizat conținuturile lor normative.

Stefan DEACONU - Cetătenia în dreptul românesc

Articolul prezintă evoluția istorică a noțiunii de cetățenie în dreptul românesc, făcând distincția între cetățenie, naționalitate și națiune.

Stefan DEACONU, Mihai Horia CUC - Participarea străinilor la procesul de democratizare a societătii, component esentială a unei Europe unite

Cadrul legal al fiecărei ţări stabileşte modalităţile prin care fiecare individ poate participa la viaţa socială a ţării respective. Una din căile prin care o persoană se poate implica în mod activ în societatea căreia îi aparţine constituie drepturile fundamentele ale cetăţenilor, unele din aceste drepturi fiind reglementate şi prin acte normative internaţionale.

Documente ataŞate

Cetatenia europeana, 2003

Abonare la INFOletter